Kokuların İnsanlarda Yarattığı Ambiyans

Bu yazımızda, kokuların insanlarda nasıl bir etki bıraktığı yönünde düşünce ve genel kabul gören görüşleri değerlendirip, sizlere en aydınlatıcı bilgiler sunmaya çalışacağız, insanların koku ilişkisi hakkında kısa bilgilerden bahsedeceğiz

Koklamak Hakkında Kısaca Temel Bilgiler

Koklamak yada koku almak hepimizin bildiği üzere belirli bir bölge atmosferindeki kimyasalları, koklama organımız olan burun yolu ile alarak tarafımızca değerlendirilen ve hissiyatına varılan duyumuzdur. İnsanlarda olduğu gibi bir çok hayvanda ve canlıda önemli rollere sahip olan koku duyusu; bulunulan ortamın, yaşam koşulları hakkında bizlere ve hayvanlara vb. canlılara önemli ipuçları vererek yaşamın kaliteli bir şekilde devam edebilmesine olanak sağlayan vazgeçilmez duyumuzdur.

Koku almamızla alakalı genleri oluşturan genler şu şekildedir. Olfactory-Odarant Receptor ( Koku Reseptörleri) genlerdir. Koku almamızın temelinde oluşan bu genler bir familya oluşturmaktadır. Köpek Balıkları, Tazılar, köpeklerde ve farelerde bahsedilen reseptörler bilindiği üzere insanlarınkinden kat ve kat daha fazladır.

Kokuların İnsanlarda Yarattığı Ambiyans

Kokuların İnsanlarda Yarattığı Ambiyans

 

Kokuların Yayılmasındaki Hız ve Faktörler

Kokuların yayılma hızlarını etkileyen bir çok faktör vardır bu etkenleri şu şekilde bilindiği kadarıyla açıklayabiliriz; Kokulara neden olan kimyevi maddelerin içerisinde çözüldükleri, madde içindeki efüzyon hızlarına bağlılığı söz konusudur. Buna etki eden diğer faktörler ise sıcaklık, nem, basınç, rüzgar veya maddenin hacmi, boyut ve başka bir çok diğer özelliklerine bağlı olarak yayılma hızına etki eden faktörler içerisinde yer alır.

İnsanların Koku İlişkisi

Çok uzun zamanlarda bile insanların kokulara önem verdiklerini , çağımızda yapılan arkeolojik kazılarda parfüm şişeleri yada benzeri koku sürünmek için yapılan şişeler bulunmuştur. En yakın örnek olarak Çanakkale de yapılan bir inşaat kazısında M.S 2. Yüzyıl Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu varsayılan insan figürlü bir parfüm şişesinin bulunması da koku ve insan ilişkilerinin çok yakın bir ilişkisi olduğu görülmektedir.

Kokular ile güzel ambiyans oluşturmak için tütsü adı verilen güzel kokuların ibadet yada özel günlerde kullanılması, insan ve koku ilişkisini kuvvetlendiren geçmişten günümüze gelen diğer bir örnektir. Bu gözlemler doğrultusunda insanlar kendilerini daha iyi hissetmek için güzel kokular sürmeye devan edegelmiş ve günümüzde popülerliğini koruyan parfümler halen çokça tercih edilen bir yöntemdir.

Kokulara daha farklı bir bakış açıcı ile bakılırsa, Çiçeklerden, ağaçlardan ve birçok şeyden gelen kokuları algılayarak kendimizde bir anlam oluşturmaya çalışırız bazı kokular ferahlatıcı gelirken bazı kokular ise bizleri uzaklaştırıcı gelir. Duyu organımızla algıladığımız kokularında kendine özel bir dili vardır.

Son olarak yazımıza son verirken, her zaman hatırlamak istediğimiz şey ”insanın sevdiğine sarıldıktan sonraki kokusu hiç bir kokuya değişilmez.”

Sizde Yazın